Perbedaan Kegunaan Mimbar dengan Podium

Mendengar kata mimbar tentu anda sudah tak asing lagi bagi kita, namun belum banyak yang mengetahui apa sih makna kata mimbar secara harfiahnya. Mimbar adalah satu peralatan penting yang biasa dipakai di acara rapat atau juga terdapat di setiap masjid. Penggunaan mimbar sering dihubungkan dengan tempat untuk berkhotbah bagi penceramah. Penggunaan mimbar ini tentu ada